Marketing afiliacyjny

Marketing afiliacyjny: wszelkie działania marketingowe, komunikacyjne i sprzedażowe prowadzone w oparciu o program partnerski, tj. na mocy porozumienia między afiliantem (sprzedawcą), zazwyczaj właścicielem strony internetowej prowadzącej handel elektroniczny, który promuje program partnerski w celu generowania wysokiej jakości ruchu na swojej stronie, a jednym lub kilkoma afiliantami, którzy zgadzają się przystąpić do programu, umieszczając na swoich stronach internetowych banery lub linki sponsorowane odsyłające do strony sprzedawcy, w zamian za prowizję od sprzedaży lub inną formę wynagrodzenia generowaną przez ten ruch.

Marketing afiliacyjny jest pierwszą i najważniejszą formą performance marketingu, czyli jednym z tych działań marketingowych w Internecie, w których firma płaci za swoje kampanie w mediach cyfrowych tylko na podstawie uzyskanych wyników, które można precyzyjnie i natychmiast śledzić. Konsekwencją tego jest odwrócenie tradycyjnych modeli reklamowych, w których firma płaciła (i nadal płaci) za swoje kampanie w tradycyjnych mediach (TV, druk, radio, itp.) niezależnie od ich ostatecznego wyniku (zob. Zakup mediów).

Z kolei performance marketing to podejście odwrotne, gdyż ryzyko niepowodzenia kampanii przenosi się z reklamodawcy na wydawcę, który wykorzystuje własne kanały do promocji reklamodawcy, a często także przewiduje inwestycje w reklamę w kanałach zewnętrznych. Najbardziej aktywni partnerzy, którzy chcą stać się najlepszymi sprzedawcami dla sprzedawcy, nie tylko publikują banery programu partnerskiego na swoich stronach internetowych, ale również stosują prawdziwe strategie cyfrowe, aby zwiększyć skuteczność swoich kampanii: SEO, SEM, e-mail marketing, social media marketing, itp.

Modele inwestycji w reklamę w marketingu afiliacyjnym
Referencyjnym modelem biznesowym w marketingu afiliacyjnym jest CPA, czyli Cost Per Action, którego częścią są zazwyczaj prowizje PPL (Pay Per Lead) lub PPS (Pay Per Sale). Mówiąc bardziej szczegółowo, działalność w zakresie marketingu afiliacyjnego może zapewnić 4 różne formy wynagrodzenia dla partnera, w zależności od celów współpracy i celu akcji reklamowej:

1) Płać za sprzedaż. Reklamodawca płaci koszt za sprzedaż (cost per sale lub CPS): koszt płacony partnerowi za stworzenie sprzedaży.

2) Płać za lead. Reklamodawca płaci koszt za lead (CPL): koszt wypłacany partnerowi za opracowanie leadu, czyli za uzyskanie od użytkownika informacji osobistych przydatnych do generowania i rozwijania sprzedaży: na przykład za wypełnienie formularza lub zapisanie się do newslettera.

3) Pay per click. Sprzedawca płaci koszt za kliknięcie (CPC). W tym przypadku zysk partnera jest proporcjonalny do liczby unikalnych użytkowników, którzy trafili na stronę partnera.

4) Cost per thousand (CPM): jest to koszt za tysiąc wyświetleń (patrz Cost per thousand). Jest to model inwestycji w reklamę, który opiera się na ekspozycji (Pay-Per-View), tj. na liczbie przekazanych ekspozycji, a nie na wynikach ekspozycji, a zatem na liczbie reakcji wygenerowanych przez akcję reklamową (Pay-Per-Performance), jak ma to miejsce w przypadku kampanii opartych na opisanych powyżej modelach ekonomicznych. Z tego powodu CPM nie jest powszechnie uważany za jedną z metryk zakupowych opartych na wydajności.

Marketing afiliacyjny: program partnerski a sieć afiliacyjna
W marketingu afiliacyjnym mamy do czynienia z trzema aktorami:

1) Sprzedawca lub reklamodawca, czyli firma, która dostarcza produkty lub usługi do promocji lub chce pozyskać kontakty potencjalnie zainteresowanych klientów, a następnie udoskonalić sprzedaż poprzez inne kanały (call center, oddziały na danym terenie itp.). Firmy, które inwestują w afiliację to nie tylko firmy, które sprzedają wyłącznie online, takie jak Amazon, ale także firmy, które mają fizyczne sklepy, takie jak Decathlon i używają tego kanału promocyjnego, aby zwiększyć swoją penetrację rynku.

2) Wydawca lub afiliant, czyli osoba (firma, osoba fizyczna lub grupa osób), która decyduje się na promowanie produktu lub usługi udostępnionej przez sprzedawcę. Marketing afiliacyjny generalnie celuje w główne blogi branżowe i strony pionowe, które zajmują się konkretnymi tematami istotnymi dla sprzedawcy, strony z recenzjami, strony z porównywarkami cen, strony z agregatorami informacji itp.

3) Dostawca platformy partnerskiej, która łączy sprzedawcę z siecią wydawców i umożliwia zarządzanie transakcjami. Chociaż wiele portali sprzedających produkty lub usługi oferuje bezpośrednie programy partnerskie (wykorzystując własne platformy).

Jednym z pierwszych i nadal jednym z najbardziej popularnych programów partnerskich jest Amazon, który udostępnia partnerom banery i linki tekstowe produktów sprzedawanych na swojej platformie partnerskiej, a także przydatne narzędzia do monitorowania wydajności. Wynagrodzenie partnera zależy od wygenerowanej sprzedaży, a prowizja wynosi od 3% do 10%.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwa nie posiadają umiejętności i zasobów niezbędnych do uruchomienia programu partnerskiego lub gdy opracowały już własny program, ale chcą zwiększyć widoczność konkretnych kampanii promocyjnych, mogą skorzystać z usług sieci afiliacyjnych, które za stałą i/lub zmienną opłatą oferują narzędzia techniczne i doradztwo niezbędne do prowadzenia programu partnerskiego, dbając o wszystkie aspekty operacyjne związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem partnerstwami: systemy śledzenia ze zintegrowanym raportowaniem, zarządzanie umowami, fakturowanie i wypłaty dla wydawców, obsługa klienta itp.

Z punktu widzenia reklamodawcy, marża sprzedaży jest kluczowym czynnikiem w działaniach marketingu afiliacyjnego, niezależnie od tego, czy uruchomiony został długoterminowy program partnerski, czy też krótkoterminowa kampania. W szczególności należy pamiętać, że prowizje wypłacane wydawcom są ustalane przez reklamodawcę w zależności od marżowości sprzedawanych towarów lub usług oraz otoczenia konkurencyjnego. Z drugiej strony, wydawcy mogą swobodnie promować sprzedawcę oferującego najlepszą prowizję, biorąc pod uwagę współczynnik konwersji strony. Właściwa polityka cenowa to taka, która stwarza sytuację korzystną dla obu stron, tzn. zapewnia odpowiednie wynagrodzenie dla partnera bez uszczerbku dla rentowności przedsiębiorstwa.