Agencja reklamowa

Firma doradcza oferująca szeroki zakres usług związanych z planowaniem, zarządzaniem i ewaluacją kampanii reklamowych oraz innych usług doradczych związanych z komunikacją i wizerunkiem firm klientów i ich marek.

W oparciu o podstawową ofertę usługową organizacji można wyróżnić dwa główne rodzaje agencji reklamowych, a mianowicie kreatywną agencję reklamową i medialną agencję reklamową, których specyficzne funkcje, które je dziś wyróżniają, były wcześniej realizowane przez jedną strukturę, tzw. agencję full service. Agencja full service realizowała przede wszystkim kampanie prasowe, radiowe, plakatowe i telewizyjne i była w stanie zadbać o wszystkie aspekty komunikacji: badania rynku, wybór i planowanie mediów, opracowanie komunikatów, produkcję, itp.

System wynagradzania. Wynagrodzenie, jakie agencja otrzymuje za usługi świadczone na rzecz klienta (tzw. honorarium agencyjne), może odpowiadać pewnemu procentowi budżetu zainwestowanego przez klienta (na ogół w przypadku projektów obejmujących zakup powierzchni reklamowej w mediach tradycyjnych) i, przynajmniej częściowo, może być uzupełnione o system motywacyjny oparty na osiągniętych wynikach (np. wzroście sprzedaży wygenerowanym przez kampanię reklamową).

Działy agencji reklamowej
Tradycyjnie, agencja reklamowa (full-service) podzielona jest na 5 działów operacyjnych, które wspierają zarząd główny: Account, Creative, Media, Produkcja i Administracja. Z biegiem czasu, nowe działy zostały dodane, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku. Zakres usług oferowanych przez agencję reklamową rozwinął się wraz z szybkim rozwojem technologii cyfrowych i mnożeniem się kanałów komunikacji (zob. Media). Przyjrzyjmy się teraz bliżej poszczególnym działom agencji:

Dział accountów odpowiedzialny jest za zarządzanie budżetem, relacje z klientami oraz koordynację procesu tworzenia kampanii reklamowej. Account Group jest odpowiedzialny za przygotowanie briefu dla działu kreacji, który zawiera wskazówki dotyczące celów komunikacji w zakresie grupy docelowej, do której ma dotrzeć reklama, tonu komunikacji, specyficznej jakości lub wydajności produktu lub marki, które mają być podkreślone poprzez reklamę. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Konto.

Dział kreatywny zajmuje się tworzeniem koncepcji kampanii reklamowych. Zespół kreatywny jest odpowiedzialny za opracowanie koncepcji kreatywnej i strategii kampanii: art director i copywriter pracują wspólnie nad stworzeniem wizerunku, przekazu nie tylko zgodnie z własną wrażliwością, ale w odniesieniu do cech grupy docelowej, charakteru produktu i otoczenia konkurencyjnego. Na podstawie briefu zespół kreatywny opracowuje swoje propozycje i przygotowuje materiały prezentacyjne dla zespołu marketingowego firmy. Gdy propozycje kreatywne zostaną zaakceptowane przez klienta, przechodzimy do fazy produkcji.

Dział mediów planuje obecność kampanii reklamowych w mediach (zob. planowanie mediów) i negocjuje z odpowiednimi wydawcami i pośrednikami cenę zakupu powierzchni reklamowej potrzebnej do kampanii (zob. zakup mediów). Zazwyczaj dział medialny znajduje się poza agencją: jest to funkcja organizacyjna, która działa w ramach centrum medialnego, podobnie jak dział badań medialnych, który działa w fazie planowania mediów i ogólnie wtedy, gdy potrzebne są badania mediów.

Dział produkcji zajmuje się wszystkimi technicznymi aspektami niezbędnymi do realizacji kampanii reklamowej. W tym dziale znajdują się

  • Producent: osoba zawodowo zajmująca się koordynacją pracy specjalistów i dostawców przy produkcji materiałów audiowizualnych; producenci telewizyjni produkują reklamy na podstawie scenariuszy lub storyboardów przygotowanych przez zespół kreatywny.
  • Art buyer: specjalista w zakresie wyszukiwania i zakupu materiałów oraz wyboru personelu (fotografowie, agencje modelek, itp.) potrzebnego do faktycznej realizacji kampanii. Jest odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji ekonomicznych z dostawcami (fotografami, ilustratorami) oraz pozyskiwanie rekwizytów, czyli materiałów potrzebnych do stworzenia otoczenia, w którym ma się znaleźć fotografowany produkt.
  • Realizator: nadzoruje produkcję wszystkich materiałów dla wydawców gazet lub czasopism i jest odpowiedzialny za produkcję materiałów drukowanych, takich jak plakaty, ulotki, foldery, katalogi itp.

Wydział Planowania. W większych agencjach istnieją działy specjalizujące się w planowaniu strategicznym, czyli opracowywaniu i wdrażaniu planów działania mających na celu budowanie i obronę przewagi nad konkurentami w średnim i długim okresie. Podstawowym zadaniem planisty strategicznego jest opracowanie mapy strategicznego rozwoju komunikacji dla produktu lub marki. Bada, w jaki sposób najlepiej skonsolidować lub zmodyfikować pozycjonowanie i podstawową obietnicę (patrz USP), mając na uwadze możliwe zmiany w scenariuszu konkurencji oraz gustach i trendach konsumentów. Planista strategiczny gwarantuje w ten sposób ciągłość i spójność (w czasie i pomiędzy mediami) komunikacji reklamowej marki, pomagając w jej scharakteryzowaniu w oczach konsumenta.

Dział cyfrowy. Dział digital zajmujący się marketingiem cyfrowym i zarządzaniem mediami społecznościowymi. Dział ten skupia twórców stron internetowych, projektantów stron internetowych, copywriterów i menedżerów mediów społecznościowych, którzy zajmują się komunikacją online i strategiami marketingowymi, począwszy od tworzenia stron internetowych i kampanii reklamowych online, aż po zarządzanie profilami firmowymi na portalach społecznościowych itp. Istnieje wiele narzędzi i kanałów marketingu cyfrowego, które agencja reklamowa może uruchomić dla swoich klientów: reklama cyfrowa (głównie reklama display i reklama w wyszukiwarkach), SEO (search engine optimization), social media marketing, e-mail marketing, marketing afiliacyjny, referrals, partnerstwo internetowe (sponsoring, co-marketing i co-branding), product placement itp.