Above The Line

Above The Line (ATL) : określenie używane do wskazania, w ramach planu komunikacji, inwestycji reklamowych przeznaczonych dla środków masowego przekazu i odróżnienia ich od tych dedykowanych mniejszym inicjatywom (Below The Line lub BTL).

Genezą tego określenia jest fakt, że niektórzy menedżerowie marketingu, przy opracowywaniu swoich planów, rozdzielają kreską przeznaczenia na tradycyjne środki komunikacji (telewizja, kino, radio , prasa i billboardy ) od tych przeznaczonych na inne działania. takie jak promocje , sponsoring , public relations , merchandising itp.; pierwsze są napisane powyżej tej linii, drugie poniżej.

W przeszłości budżet BTL obejmował również kampanie cyfrowe. Jednak od niedawna wyrażenie powyżej linii jest również używane w odniesieniu do niektórych form reklamy cyfrowej , ze względu na ogromną liczbę odbiorców, do których te inicjatywy są w stanie dotrzeć (i związane z nimi wysokie koszty): na przykład reklama displayowa kampanie na głównych włoskich stronach i portalach.